วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผลงานนักเรียน 1/13 เลขที่ 2

ข 10100010
จ 10101000
ร 11000011
ศ 11001000
การันต์ 11010001
ก 10100001
ด 10110100
สระอิ 11010100
การันต์ 11101100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น